Previous article7 tipů, jak balancovat mezi studiem VŠ a podnikáním
Next articleI podnikatelé si někdy potřebují půjčit

Ropa: Vývoj cen ropy, trendy i její historie

rodina

Ropa je jedním z nejdůležitějších surovin na světě. Používá se k výrobě široké škály produktů, od paliv pro dopravu po chemikálie pro průmysl. Mimojiné je to i jedna z důležitých a oblíbených komodit na světových finančních trzích. Jaká je ale její historie a vývoj ceny? A jaké jsou trendy v této oblasti?

Ropa obecně

Ropa je fosilní palivo, které se těží ze země a používá se k různým účelům, mimo jiné jako palivo pro dopravu a surovina pro výrobu chemických látek a plastů. Existuje několik různých druhů ropy, z nichž každý má své jedinečné vlastnosti a použití.

Jedním z nejběžnějších typů ropy je ropa surová. Je to směs uhlovodíků, což jsou molekuly složené z atomů vodíku a uhlíku. Surová ropa se obvykle těží ze země pomocí vrtných metod a musí být rafinována, aby mohla být použita.

Dalším typem ropy je rafinovaná ropa. Rafinovaná ropa se vyrábí zpracováním surové ropy v rafinérii. Při rafinaci se oddělují jednotlivé uhlovodíky obsažené v ropě a vznikají produkty, jako je benzin, nafta nebo letecké palivo.

Třetím typem ropy jsou kapalné zemní plyny (LNG). LNG jsou uhlovodíky, které se nacházejí v zemním plynu. Obvykle se získávají oddělením od zemního plynu a používají se jako surovina v petrochemickém průmyslu a jako palivo.

Čtvrtým typem ropy je bitumen. Jedná se o hustý, těžký uhlovodík, který se nachází v ropných píscích. Je známý také jako dehtové písky a řadí se mezi typy nekonvenční ropy, jejíž těžba je obtížnější a dražší než těžba konvenční ropy.

Pátým typem ropy je těžká ropa. Těžká ropa je typ ropy, která má vyšší hustotu a vyšší viskozitu než konvenční ropa. Obvykle se vyskytuje v zemích, jako je Venezuela a Kanada.

A poslední je syntetická ropa. Tento typ ropy je uměle vytvořen chemickými procesy. Známé jsou například motorové oleje, obvykle se totiž používá jako mazivo ve strojích a ve vysoce výkonných motorech.

Pochopení těchto různých typů ropy nám může pomoci pochopit složitost ropného průmyslu a jeho vliv na budoucí skladbu zdrojů energie.

Historie ropy

Historie ropy sahá až do starověkých civilizací, kde se používala k různým účelům, například v lampách a jako mazivo. Teprve v 19. století se však ropa začala ve velké míře používat pro průmyslové a dopravní účely.

Počátky moderního ropného průmyslu sahají až do roku 1859, kdy Edwin Drake vyvrtal v Titusville v Pensylvánii první komerční ropný vrt. To znamenalo začátek ropné horečky, kdy se do oblasti sjížděli lidé z celého světa, aby zde hledali bohatství a úspěch. Objev ropy v dalších částech světa, včetně Ruska, Blízkého východu a Afriky, dále podpořil růst tohoto odvětví.

Na počátku 20. století dominovalo ropnému průmyslu několik velkých společností, známých jako sedm sester. Tyto společnosti kontrolovaly většinu světových zásob ropy a měly značný vliv na toto odvětví a globální politiku.

Během 20. století hrála ropa klíčovou roli v rozvoji světové ekonomiky, neboť byla využívána k pohonu průmyslové revoluce a jako pohonná hmota v dopravě. Ropa však měla také významný vliv na mezinárodní vztahy, protože země s velkými zásobami často disponovaly značnou mocí a vlivem.

V posledních letech vedly obavy z dopadu ropy na životní prostředí k většímu zaměření na obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie. Technologický pokrok navíc umožnil těžit ropy z dříve nedostupných zdrojů, jako jsou hlubinné vrty a ropné písky.

Navzdory tomuto vývoji zůstává ropa životně důležitým zdrojem v dnešní ekonomice a její vliv na historii, politiku a životní prostředí nelze podceňovat. Dějiny ropy jsou složitým a nepřetržitým příběhem, v němž se neustále objevují nové trendy a výzvy.

Vývoj cen ropy

Cena ropy v posledních letech značně kolísala a byla ovlivňována řadou faktorů včetně globální poptávky, úrovně produkce a geopolitických událostí.

Na počátku roku 2010 byly ceny ropy poměrně vysoké a v roce 2012 dosáhly maxima. To bylo částečně způsobeno obdobím silného hospodářského růstu v rozvojových zemích, zejména v Číně a Indii, který vedl ke zvýšené poptávce po ropě. K nejistotě na světovém trhu s ropou navíc přispělo napětí na Blízkém východě, zejména v zemích jako Írán a Sýrie, které přispělo k růstu cen.

V roce 2014 však ceny ropy začaly prudce klesat. To bylo z velké části způsobeno rozhodnutím Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) udržet vysokou úroveň produkce navzdory poklesu poptávky. To vedlo k přebytku ropy na světovém trhu a výraznému poklesu cen. Na počátku roku 2016 klesla cena ropy Brent na minimum kolem 30 USD za barel (159 litrů).

V následujících letech se ceny ropy poněkud zotavily, ale zůstaly poměrně volatilní. V říjnu 2018 dosáhla ropa Brent maxima kolem 86 dolarů za barel, ale poté v prosinci 2018 opět klesla pod 50 dolarů za barel. Důvody tohoto poklesu cen jsou dány především nárůstem těžby ropy z břidlic v USA a nadměrnou nabídkou na trhu.

V roce 2020 ceny ropy dramaticky ovlivnila pandemie COVID-19, která vedla k náhlému poklesu poptávky v důsledku výluk a omezení cestování po celém světě. Následkem byl historický pokles cen ropy, přičemž v dubnu 2020 klesly ceny ropy Brent pod 20 dolarů za barel.

V posledních měsících ceny ropy opět vzrostly, ale zůstávají velmi nejisté kvůli přetrvávajícím dopadům pandemie a nejistotě ohledně tempa hospodářského oživení. Kromě toho se OPEC a jeho spojenci dohodli na snížení produkce, aby podpořili ceny, a Spojené státy rovněž oznámily záměr snížit svou produkci.

Celkově se vývoj cen ropy v posledních letech vyznačoval značnou volatilitou a nejistotou, přičemž ceny ovlivňovala řada již zmíněných faktorů.

Trendy a ropa

Ropa hraje velmi významnou roli ve světové ekonomice již několik desetiletí. V posledních letech se však trendy v ropném průmyslu začaly měnit, protože svět čelí rostoucímu tlaku na přechod k čistším a udržitelnějším zdrojům energie.

Jedním z nejvýznamnějších trendů v ropném průmyslu v posledních letech je vzestup obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Se zdokonalováním technologií a snižováním nákladů se obnovitelná energie stává stále konkurenceschopnější vůči fosilním palivům, což vede ke snižování poptávky po ropě.

Kromě toho vlády po celém světě zavedly politiky zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a podporu čisté energie, což tento trend dále podporuje.

Dalším trendem v ropném průmyslu je zvýšený důraz na elektromobily. S rostoucí oblibou elektromobilů se snižuje poptávka po ropě, protože elektromobily nepotřebují ke svému provozu benzín ani naftu. Očekává se, že tento trend bude v příštích letech pokračovat, protože stále více zemí oznamuje plány na postupné vyřazení benzinových a naftových vozidel.

Tip: Znáte výhody elektromobilů?

Třetím trendem v ropném průmyslu je zvýšené využívání zemního plynu, který je čistším fosilním palivem než ropa. Vzhledem k tomu, že země usilují o snížení emisí skleníkových plynů, roste využívání zemního plynu, protože při jeho spalování vzniká méně oxidu uhličitého než při spalování ropy.

Trend energetické účinnosti navíc ovlivnil i ropný průmysl, protože technologický pokrok umožnil těžbu ropy z dříve nedostupných zdrojů, jako jsou hlubinné vrty a ropné písky, což vedlo k nárůstu těžby ropy.

Ropný průmysl čelí významným výzvám a změnám, protože svět se posouvá směrem k čistším a udržitelnějším zdrojům energie. Přestože ropa bude v dohledné budoucnosti i nadále hrát důležitou roli v celosvětovém energetickém mixu, očekává se, že její využívání bude klesat, protože jiné možnosti se stanou životaschopnějšími.

Odvětví se bude muset těmto změnám přizpůsobit, aby zůstalo konkurenceschopné i v budoucnu. Až tedy budete stát před volbou nového automobilu, zvažte všechny tyto faktory.

Tip na závěr: Víte, jak prověřit auto před jeho koupí?

Daniela Vaková, obsahový a SEO specialista

Další články autora

I podnikatelé si někdy potřebují půjčit

Každý, kdo začíná podnikat nebo i vede vlastní firmu několik let, rozhodně neplánuje ani se...

7 tipů, jak balancovat mezi studiem VŠ a podnikáním

V dnešní rychlé době se studenti pokoušejí urychlit své úsilí v budování kariéry tak, že...

Elektronické stravenky a řada dalších výhod s LemonPay

Řešíte stále povinný příspěvek na stravování pro své zaměstnance skrze papírové stravenky? Co kdybychom vám...

Co jsou takzvané virtuální kanceláře?

Začínáte podnikat a hledáte pro vaši firmu prestižní adresu? Jednoduše chcete mít nějaké sídlo, které...

Nejnovější články

I podnikatelé si někdy potřebují půjčit

Každý, kdo začíná podnikat nebo i vede vlastní firmu několik let, rozhodně neplánuje ani se...

7 tipů, jak balancovat mezi studiem VŠ a podnikáním

V dnešní rychlé době se studenti pokoušejí urychlit své úsilí v budování kariéry tak, že...

Elektronické stravenky a řada dalších výhod s LemonPay

Řešíte stále povinný příspěvek na stravování pro své zaměstnance skrze papírové stravenky? Co kdybychom vám...
- Reklama -PR článek